Serieuze teambuilding in drie programma’s

De Schaal van Samenwerking

Is het overleven, ontlopen of samenwerken?

De drie werelden staan hieronder beschreven:

Overleven is dan misschien wel een recht, de strijd aangaan heeft ook een prijs.
Het creëert weerstand en ergernis. Te veel druk kan bovendien angst en onveiligheid scheppen met verdeel en heers, macht en onmacht. Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot. Flexibiliteit, zelfsturing en creativiteit raken echter bevroren. Er zijn tussenstappen nodig om dit te herstellen.

ja, de spanning is te hoog

Meer over teamcoaching
voor teams onder te hoge druk.

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst het conflict niet langer te voeden. Tot tien tellen en afstand nemen is het advies. Toch is dat nog geen samenwerking: men ontloopt… Vaker nog is wel sprake van samenwerking, maar vermijdt men tegenstellingen. Externe begeleiding is in deze situaties een katalysator om snel en duurzaam tot een betere samenwerking te komen.

ja, we zijn wel in gesprek

Meer over teamtraining
voor teams waarin men elkaar nog te weinig aanspreekt.

Wie samenwerkt en verbindt, creëert vertrouwen. Het belangrijkste kenmerk van een samenwerkende groep is dat men elkaar spontaan waardeert. Er is over en weer erkenning voor wat de ander nodig heeft. De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan. Waardering, erkenning en afstemming vormen de sleutels tot de vorming van een topteam.

ja, met periodiek onderhoud

Top teams kenmerken zich door nieuwsgierigheid om te groeien in de samenwerking.

serieuze teambuilding

Teambuilding met reflectie

In 4 tot 8 uur ervaren wat er nodig is om als topteam samen te werken. Dat is het doel van Teambuilding met Reflectie.
De opdrachten lijken eenvoudig, totdat de groep er mee aan de slag gaat. Dan blijkt dat er alleen succes is bij een perfecte samenwerking. Als vanzelf raken de deelnemers hierover in gesprek.
De opdrachten dagen uit, waardoor de groep elkaar versneld, anders en beter leert kennen. De sfeer is los, de gesprekken kort en interessant. En elke nieuwe opdracht geeft een nieuwe invalshoek. Daar bent u voorlopig nog niet over uitgepraat!

Naar de product pagina

communicatietraining

Communicatiestijlen

Communiceren met stijl is het doel van deze clinic. In een team zijn verschillende communicatiestijlen nodig om flexibel en creatief tot oplossingen en resultaten te komen.

In deze praktische, op gedrag gebaseerde dagtraining komt u tot de kern. U krijgt zicht op de focus van uw collega’s en leert hoe u optimaal op elkaar kunt afstemmen.
De onderlinge verhoudingen worden intensiever en u zoekt elkaar gemakkelijker op.

Met stip onze hoogst gewaardeerde clinic. Ook in drie losse dagdelen beschikbaar.

Naar de product pagina

van kritiek naar feedback

Feedbacktraining

Elkaar op een passende wijze aanspreken is niet altijd gemakkelijk. De één maakt van zijn hart geen moordkuil, een ander loopt er te lang mee rond. In deze dagtraining spreken we over kritiek, hints en feedback. Over elkaar zo aanspreken dat de ander graag wil luisteren. Kritiek zien we als eenrichtingsverkeer, een hint als vrijblijvend. Feedback is altijd wederzijds: samen-werken. Wat kan ik doen en wat doet de ander? Hoe sluiten we zodanig op elkaar aan dat succes verzekerd wordt? Op weg naar een organisatie waarin teamgroei vanzelfsprekend is.

Naar de product pagina

Verrassende
uitkomsten door een praktische insteek

Met ervaringsleren de samenwerking verbeteren

Met een scherpe prijs – kwaliteit verhouding een echte investering

Bedrijfstrainingen zijn bovendien 
100% aftrekbaar

OVER ONS

Lees verder