Serieuze teambuilding in vier programma’s

Welk programma past bij uw vraag?

Met ervaringsleren de samenwerking zelf ervaren en verbeteren

Verrassende
uitkomsten door een praktische insteek

Een echte investering, met goede resultaten en betere verhoudingen

Bedrijfstrainingen zijn bovendien 
100% aftrekbaar

Inhoudelijke teambuilding binnen

Teambuilding met diepgang buiten

Serieuze teambuilding in crisistijd

In een crisis komt het er op aan. We hebben gezien hoe wij overal in onze samenleving de rijen sloten en wij bereid en in staat bleken om flexibel samen te werken. Allemaal om die ene gemeenschappelijke uitdaging – het bestrijden van een nieuw onbekend virus – aan te gaan.

En u vraagt zich misschien ook wel af:
wat leren we hiervan en hoe houden we dat vast?

De Schaal van Samenwerking (zie hieronder) geeft inzicht in wat er nodig is om in een crisis tot een optimale samenwerking te komen. En ook hoe je de samenwerking verbetert nu normale tijden terugkeren.

Teamcoaches van Team4Teams ondersteunen u met teamontwikkeling om van een team een topteam te worden. Met aantrekkelijke, serieuze teambuilding dus.

Een routekaart naar goed samenwerken

Welk gedrag herkent u op de Schaal van Samenwerking?

Schaal van Samenwerking - waar staat u in de samenwerking?

Overlevend

“En nu gebeurt het zoals ik het zeg!”

Overleven is een recht, maar de strijd aangaan heeft ook een prijs.
Het creëert weerstand en ergernis.
Te veel druk kan leiden tot een gevoel van angst en onveiligheid en een sfeer van verdeel en heers, macht en onmacht.

Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot. In de praktijk blijkt dit niet haalbaar.
Een team dat al langer onder te hoge druk werkt, is weinig flexibel en creatief.
De samenwerking is verhard.
Er zijn tussenstappen nodig om tot een flexibele samenwerking te komen. Herstellen kan, zodra het prioriteit krijgt! Een mediator of teamcoach kan het proces van herstel op gang helpen.

Spanning is ongezond Pijl rechts icoon

Meer over samenwerking verbeteren
voor teams onder te hoge druk.

Ontlopend

“Onder ons gezegd…”

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst het conflict niet langer te voeden. Tot tien tellen en afstand nemen is de eerste stap. Maar let op: afstand nemen is ontlopen, geen samenwerken. Het conflict blijft een probleem… De spanning kan gemakkelijk weer oplopen.

Vaker nog zien we teams waarin wel sprake is van samenwerking, maar die tegenstellingen vermijden. Om conflicten te voorkomen spreekt men elkaar liever niet aan op tekortkomingen. Een te grote uitdaging wordt daarmee een steeds serieuzer probleem.

Externe begeleiding is in deze situaties een katalysator om tot een betere samenwerking te komen. Ontlopende teams ervaren dit als een moeilijk te nemen stap. Hoe groot mag het probleem worden? Maar als een eerste stap eenmaal is gezet is de conclusie: “Dit hadden we eigenlijk eerder moeten doen, het geeft ons weer nieuwe energie”.

Wel in gesprek Pijl rechts icoon

Meer over teamtraining
voor teams waarin men elkaar te weinig aanspreekt.

Samenwerkend

“Fijn dat je het wilde zeggen,
hier heb ik wat aan!”

Wie samenwerkt en verbindt, creëert vertrouwen. In een goede samenwerking is aandacht voor de taak én de relatie. Men waardeert elkaar en er is over en weer erkenning voor wat de ander nodig heeft.

De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan. Men specialiseert op interesse, niet iedereen hoeft alles te kunnen.

Waardering, erkenning en de wens om steeds te verbeteren vormen de sleutels tot de vorming van een topteam. Elkaar aanspreken en wederzijds feedback geven maken het bruisend. Uw positie in de organisatie maakt dan niet veel meer uit, ieder neemt zijn rol.

Stap voor stap Pijl rechts icoon

Topteams kenmerken zich door nieuwsgierigheid om te groeien in de samenwerking.

Welkom in de wereld van serieuze teambuilding

Waar wilt u naar toe?

Teammomenten organiseren zijn belangrijk om:

 • de communicatie (opnieuw) op elkaar af te stemmen,
 • elkaar feedback te geven zodat iedereen er wat aan heeft,
 • vertrouwen te vergroten.
 • En ook om een ervaren tegenstelling op tafel te leggen
 • en een sluimerend conflict te bespreken.

Met maar één doel; de samenwerking prettiger en vloeiender maken en zo groei in de samenwerking te versnellen.

Nieuwe energie

Met plezier naar je werk (ook al is dat vandaag thuis) ondersteunen we graag met teamprogramma's. Luchtig, plezierig, afwisselend om zo met diepgang de teamontwikkeling aandacht te geven. Moderne organisaties zijn complex en goed samenwerkende teams maken het verschil.
Beoordelingen van klantenPijl rechts icoonIndien gewenst Covid-proofPijl rechts icoon

Welk teambuildingsaanbod past bij uw vraag?

Teambuilding icoon

Kort

Klok icoon 3 uur
 • Plezier en ontspanning
 • Vooral (graag) buiten
 • Uitdagend en verrassend
 • Enthousiaste instructeurs
 • Ervarend leren
Serious FunPijl rechts icoon
Teamtraining icoon

Medium

Klok icoon vanaf 1 dagdeel
 • Plezier en diepgang
 • Teambuilding
 • Veel afwisseling
 • Communicatie en feedback
 • Kundige teamtrainers
 • Ook 3 x 3 uur online
Communicatie verbeteren Pijl rechts icoon
Teamcoaching icoon

Intensief

Klok icoon vanaf 4 dagdelen
 • Periodiek onderhoud voor teams
 • Verbetering werksfeer
 • Aandacht voor de knopen
 • Toekomstgericht en verbindend
 • Gericht op resultaten
 • Ervaren teamcoaches
 • Ideale mix van online en live
Samenwerking verbeteren Pijl rechts icoon

Over ons

Team4Teams is een groep enthousiaste, zelfstandige ondernemers die rond een gedeelde methodiek en werkwijze samenwerkt.

Ieder met een andere achtergrond en eigen expertise. Zo vullen wij elkaar aan en maken we elkaar beter. 

We onderscheiden kundige teamtrainers en ervaren teamcoaches. 

Serieuze teambuilding noemen we het, met plezier en een positieve blik.

Ontdek meer Pijl rechts icoon