Serieuze teambuilding in vier programma’s

Welk programma past bij uw vraag?

Met ervaringsleren de samenwerking zelf ervaren en verbeteren

Verrassende
uitkomsten door een praktische insteek

Een echte investering, met goede resultaten en betere verhoudingen

Bedrijfstrainingen zijn bovendien 
100% aftrekbaar

Inhoudelijke teambuilding binnen

Teambuilding met diepgang buiten

Serieuze teambuilding

In een samenwerking komt het er op aan. Vinden teamleden elkaar? Is er commitment? Is er aandacht voor verbinding? Is er duidelijkheid gecreëerd? Zijn de teamdoelen duidelijk en eenvormig?

De Schaal van Samenwerking is onze routekaart (zie hieronder) en geeft inzicht in wat er nodig is om tot een optimale samenwerking te komen. Om er daarna mee aan de slag te komen. We gebruiken daar de methodiek van ervaringsleren voor. Dat geeft plezier en door de reflecties ontstaat er naast inzicht ook diepgang en handvatten om de samenwerking te verbeteren.

Teamcoaches van Team4Teams ondersteunen u met teamontwikkeling om van een team een topteam te worden. Met aantrekkelijke, serieuze teambuilding dus.

Een routekaart naar goed samenwerken

Welk gedrag herkent u op de Schaal van Samenwerking?

Schaal van Samenwerking - waar staat u in de samenwerking?

Overlevend

“En nu gebeurt het zoals ik het zeg!”

Overleven is een recht, maar de strijd aangaan heeft ook een prijs.
Het creëert weerstand en ergernis.
Te veel druk kan leiden tot een gevoel van angst en onveiligheid en een sfeer van verdeel en heers, macht en onmacht.

Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot. In de praktijk blijkt dit niet haalbaar.
Een team dat al langer onder te hoge druk werkt, is weinig flexibel en creatief.
De samenwerking is verhard.
Er zijn tussenstappen nodig om tot een flexibele samenwerking te komen. Herstellen kan, zodra het prioriteit krijgt! Een mediator of teamcoach kan het proces van herstel op gang helpen.

Spanning is ongezond Pijl rechts icoon

Meer over samenwerking verbeteren
voor teams onder te hoge druk.

Ontlopend

“Onder ons gezegd…”

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst het conflict niet langer te voeden. Tot tien tellen en afstand nemen is de eerste stap. Maar let op: afstand nemen is ontlopen, geen samenwerken. Het conflict blijft een probleem… De spanning kan gemakkelijk weer oplopen.

Vaker nog zien we teams waarin wel sprake is van samenwerking, maar die tegenstellingen vermijden. Om conflicten te voorkomen spreekt men elkaar liever niet aan op tekortkomingen. Een te grote uitdaging wordt daarmee een steeds serieuzer probleem.

Externe begeleiding is in deze situaties een katalysator om tot een betere samenwerking te komen. Ontlopende teams ervaren dit als een moeilijk te nemen stap. Hoe groot mag het probleem worden? Maar als een eerste stap eenmaal is gezet is de conclusie: “Dit hadden we eigenlijk eerder moeten doen, het geeft ons weer nieuwe energie”.

Wel in gesprek Pijl rechts icoon

Meer over teamtraining
voor teams waarin men elkaar te weinig aanspreekt.

Samenwerkend

“Fijn dat je het wilde zeggen,
hier heb ik wat aan!”

Wie samenwerkt en verbindt, creëert vertrouwen. In een goede samenwerking is aandacht voor de taak én de relatie. Men waardeert elkaar en er is over en weer erkenning voor wat de ander nodig heeft.

De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan. Men specialiseert op interesse, niet iedereen hoeft alles te kunnen.

Waardering, erkenning en de wens om steeds te verbeteren vormen de sleutels tot de vorming van een topteam. Elkaar aanspreken en wederzijds feedback geven maken het bruisend. Uw positie in de organisatie maakt dan niet veel meer uit, ieder neemt zijn rol.

Stap voor stap Pijl rechts icoon

Topteams kenmerken zich door nieuwsgierigheid om te groeien in de samenwerking.

Welkom in de wereld van serieuze teambuilding

Teambuilding is in elke organisatie en bedrijfstak weer net even anders:

Moderne organisaties zijn complex. Goed samenwerkende teams maken het verschil. We ondersteunen graag met teamprogramma's op maat, afgestemd op thema's die relevant zijn. Luchtig, plezierig én afwisselend om met diepgang de teamontwikkeling te versterken.
waarom teambuilding

Onderwijs

Samenwerkingsthema's in het onderwijs:

 • Binding en behoud van personeel door te investeren in een goede communicatie.
 • Samenwerking in het eigen team, hoe doe je dat anders dan in de klas?
 • Samenwerken door de schoolorganisatie heen, met aandacht voor 'wat kunnen we aan?'
 • Samenwerken in verschillende rollen; met elkaar, met leerlingen/studenten en ouders.
 • Elkaar luchtig aanspreken, de do's en don'ts.
 • Omgaan met werkdruk en stress, samen en voor iedereen anders.

Met maar één doel; de samenwerking prettiger en vloeiender maken en zo lerend samenwerken, als voorbeeld voor elkaar en voor de leerlingen/studenten.

Ontdek meerPijl rechts icoon
waarom teambuilding

Zorg

Samenwerkingsthema's in de zorg:

 • Binding en behoud van personeel; de stem van de werkvloer hertalen van moeilijkheden naar mogelijkheden.
 • Samenwerking in het eigen team, met (ook) zorg voor elkaar.
 • Zelforganisatie en zelfsturing, maar dan goed.
 • Samenwerking tussen vaste krachten, medici en zzp'ers in balans.
 • Samenwerking versterken met andere organisaties en verwanten.
 • De relatie tussen werkdruk, roosters en goede zorg verbeteren.

Met maar één doel; door een betere samenwerking de zorg verbeteren, in het belang van personeel en cliënten/patiënten.

Ontdek meerPijl rechts icoon

Overheid

Samenwerkingsthema's bij overheden:

 • Van onderzoek, via samen duidelijkheid en transparantie creëren naar daadkracht.
 • Samenwerken in het eigen team, van de problemen centraal naar kansen durven verkennen en grijpen.
 • Respectvol omgaan met verschillende (en conflicterende) doelen.
 • Samenwerken in de bredere ambtelijke organisatie, de burger centraal.
 • Samenwerken in het spanningsveld tussen politiek, uitvoeringsorganisaties en burgers.

Met maar één doel; de samenwerking prettiger en vloeiender maken en zo groei in de samenwerking te versnellen, ten dienste van de maatschappelijke opgave.

Ontdek meerPijl rechts icoon
waarom teambuilding

Bedrijven

Samenwerkingsthema's bij bedrijven:

 • Horizontale samenwerking in teams, hoe spreek je elkaar op een constructieve manier aan?
 • Verticale samenwerking, gebruikmaken van elkaars vaardigheden, elkaars taal (en belangen) verstaan.
 • De nee van de werkvloer horen en er gebruik van maken, daarmee veranderingsprocessen versnellen.
 • samen sterk door specialisatie en (h)erkenning van ieders kwaliteiten.
 • Binding en behoud van personeel, door enthousiasme (van nieuwe collega's) en ervaring (van ervaren medewerkers) zo te koppelen dat overbelasting ondersteuning wordt.

Met het doel; het stabiliseren of vergroten van het bestaansrecht door de samenwerking te versterken.

Ontdek meerPijl rechts icoon

Welk teambuildingsaanbod past bij uw vraag?

Teambuilding icoon

Kort

Klok icoon 1 dagdeel
 • Plezier en ontspanning
 • Vooral (graag) buiten
 • Uitdagend en verrassend
 • Enthousiaste teamtrainers
 • Ervarend leren
TeambuildingPijl rechts icoon
Teamtraining icoon

Medium

Klok icoon vanaf 1 dagdeel
 • Plezier en diepgang
 • Teambuilding
 • Veel afwisseling
 • Communicatie en feedback
 • Kundige teamtrainers
 • Ook 3 x 3 uur online
Communicatie verbeteren Pijl rechts icoon
Teamcoaching icoon

Intensief

Klok icoon vanaf 4 dagdelen
 • Periodiek onderhoud voor teams
 • Verbetering werksfeer
 • Aandacht voor de knopen
 • Toekomstgericht en verbindend
 • Gericht op resultaten
 • Ervaren teamcoaches
 • Ideale mix van online en live
Samenwerking verbeteren Pijl rechts icoon

Over ons

Team4Teams is een groep enthousiaste, zelfstandige ondernemers die rond een gedeelde methodiek en werkwijze samenwerkt.

Ieder met een andere achtergrond en eigen expertise. Zo vullen wij elkaar aan en maken we elkaar beter. 

We onderscheiden kundige teamtrainers en ervaren teamcoaches. 

Serieuze teambuilding noemen we het, met plezier en een positieve blik.

Ontdek meer Pijl rechts icoon