Serieuze teambuilding in drie programma’s

Ons belangrijkste instrument

Is het overleven, ontlopen of samenwerken?

De drie situaties waarin of waartussen teams zich kunnen bevinden staan hieronder samengevat:

Model Schaal van Samenwerking

Veel gehoord:

“Wie heeft het hier voor het zeggen?” (en overleefd)

Overleven is dan misschien wel een recht, de strijd aangaan heeft ook een prijs.
Het creëert bovendien weerstand en ergernis. Te veel druk kan bovendien angst en onveiligheid scheppen met verdeel en heers, macht en onmacht. Het verlangen om in één stap naar een samenwerkende situatie te gaan is groot. Alleen hoe langer men deze situatie laat bestaan des te minder flexibel en creatief wordt men om er weer uit te komen. De samenwerking verhardt. Er zijn tussenstappen nodig om dit te herstellen. Een mediator of teamcoach zijn belangrijke hulpmiddelen om het proces van herstel op gang te helpen. Het proces van ‘druk op de ketel houden’ naar ‘stap voor stap verbeteren’.
Herstellen kan, zodra het prioriteit krijgt!

ja, de spanning is ongezond

Meer over samenwerking verbeteren
voor teams onder te hoge druk.

Veel gehoord:

“En denk er om… dat heb je niet van mij gehoord!”

Wie weg wil uit een overlevende situatie, adviseren wij om allereerst het conflict niet langer te voeden, zoals in de opmerking hierboven waarschijnlijk nog wel gebeurd. Tot tien tellen en afstand nemen is de eerste stap. Toch is de tegenstelling hiermee niet verdwenen: afstand nemen is ontlopen, geen samenwerken. De spanning kan gemakkelijk weer oplopen.
Vaker nog zien we teams waarin wel sprake is van samenwerking, maar worden tegenstellingen vermeden. Om het eventuele conflict erover te vermijden spreekt men elkaar liever niet aan op tekortkomingen. Externe begeleiding is in deze situaties een katalysator om tot een betere samenwerking te komen. Ontlopende teams ervaren dit als een grote stap, ‘liever niet…’, maar eenmaal genomen volgt ‘dit hadden we eerder moeten doen, het geeft zoveel nieuwe energie’.

ja, we zijn wel in gesprek

Meer over teamtraining
voor teams waarin men elkaar te weinig (positief) aanspreekt.

Veel gehoord:

“Zoeken jullie nog nieuwe medewerkers?”

Wie samenwerkt en verbindt, creëert vertrouwen. In een goede samenwerking is aandacht voor de taak én de relatie, zichtbaar in dat men elkaar waardeert voor wat de ander oppakt. Er is daarnaast over en weer erkenning voor wat de ander nodig heeft. De teamleden maken afspraken wie wat doet, met aandacht voor wat beter kan, men specialiseert op interesse, niet iedereen hoeft alles te kunnen. Waardering, erkenning en stap voor stap verbeteren vormen de sleutels tot de vorming van een topteam. Elkaar aanspreken – feedback geven – maakt het bruisend. Feedback geven lukt beter als het wederzijds is. Uw positie in de organisatie maakt dan niet veel meer uit, we kunnen allemaal wat doen.

ja, stap voor stap!

Top teams kenmerken zich door nieuwsgierigheid om te groeien in de samenwerking.

Drie veelgevraagde programma’s

serieuze teambuilding binnen en buiten

Teambuilding met reflectie

In 4 tot 8 uur ervaren wat er nodig is om als topteam samen te werken. Dat is het doel van Teambuilding met Reflectie.
De opdrachten lijken eenvoudig, totdat de groep er mee aan de slag gaat. Dan blijkt dat er alleen succes is bij een perfecte samenwerking. Als vanzelf raken de deelnemers hierover in gesprek.
De opdrachten dagen uit, waardoor de groep elkaar versneld, anders en beter leert kennen. De sfeer is los, de gesprekken kort en interessant. En elke nieuwe opdracht geeft een nieuwe invalshoek. Daar bent u voorlopig nog niet over uitgepraat!

Ontdek meer

communicatietraining

Communicatiestijlen

Communiceren met stijl is het doel van deze clinic. In een team zijn verschillende communicatiestijlen nodig om flexibel en creatief tot oplossingen en resultaten te komen.

In deze praktische, op gedrag gebaseerde dagtraining komt u tot de kern. U krijgt zicht op de focus van uw collega’s en leert hoe u optimaal op elkaar kunt afstemmen.
De onderlinge verhoudingen worden intensiever en u zoekt elkaar gemakkelijker op.

Met stip onze hoogst gewaardeerde clinic. Ook in drie losse dagdelen beschikbaar.

Ontdek meer

van kritiek naar feedback

Feedbacktraining

Elkaar op een passende wijze aanspreken is niet altijd gemakkelijk. De één maakt van zijn hart geen moordkuil, een ander loopt er te lang mee rond. In deze dagtraining spreken we over kritiek, hints en feedback. Over elkaar zo aanspreken dat de ander graag wil luisteren. Kritiek zien we als eenrichtingsverkeer, een hint als vrijblijvend. Feedback is altijd wederzijds: samen-werken. Wat kan ik doen en wat doet de ander? Hoe sluiten we zodanig op elkaar aan dat succes verzekerd wordt? Op weg naar een organisatie waarin teamgroei vanzelfsprekend is.

Ontdek meer

Met ervaringsleren de samenwerking zelf ervaren en verbeteren

Verrassende
uitkomsten door een praktische insteek

Een echte investering, met goede resultaten en betere verhoudingen

Bedrijfstrainingen zijn bovendien 
100% aftrekbaar

De producten van Team4Teams

Onze stap voor stap aanpak op een rijtje. Uiteraard per opdrachtgever afgestemd op de situatie in de teams.

OVER ONS

Ontdek meer
Een team voor teams voor teambuilding why