borgbox van team4teams

De Borgbox samengevat:

De Borgbox bevat concrete werkvormen om de samenwerking te ondersteunen. 

Vooraf en nadien krijgt een leidinggevende, HRM medewerker, ambassadeur uit het team of werkgroepje kort support om het gesprek te voeren.

De werkvormen zijn kort, vanaf een kwartier tot een uur.

Brochure Borgbox Pijl rechts icoon

Borgbox

Eigenlijk weet iedereen wel dat teambuilding en teamtraining nuttig zijn voor een onderlinge verbinding, elkaar beter leren kennen, plezier, samen geschiedenis schrijven. 

Bij Team4Teams richten we ons daarnaast op teamontwikkeling, de Borgbox is  daar gereedschap voor. Leren door te ervaren hoe een samenwerking tot een goede samenwerking komen kan is de kern van onze aanpak. De teamleden ervaren de samenwerking al doende. Het gaat direct over ‘hier en nu’. We noemen het serieuze teambuilding, en het is ook Serious Fun: “Een fantastische teamdag met verrassende nieuwe inzichten”, we horen dat regelmatig terug van onze klanten.

Met de Borgbox voegen we daar gaandeweg in 2024 nog een stap aan toe.

Stuur mij meer informatie over de Borgbox Pijl rechts icoon

Het positieve effect van de teamdag vasthouden

Want naast dat klanten het nut van teambuilding inzien, verlangen ze er ook naar om voornemens na de teamdag vast te houden. Hoe kun je wat op de dag gezien is, ervaren en geleerd toepassen op de werkplek? 

Het nut ziet iedereen en de dag erna is er een monster met de naam: de waan van de dag. In geval (negatieve) druk in een team niet voldoende functioneel werkt, eet de waan van de dag gulzig binnen enkele maanden al het positieve van de teamdag op. Sterker nog, als de waan van de dag de kans krijgt, wordt de teambuilding als nutteloos opzij gezet. Het ligt nooit aan het team, het is de taak die telt!

Met de Borgbox krijgt u extra gereedschap in handen om de waan van de dag adequaat tegemoet te treden. Om er zelf met het team mee aan de slag te gaan. De Borgbox maakt het verschil, samen met klanten die zich willen wapenen tegen ‘en toen gebeurde er niets mee, alles bleef bij hetzelfde’. Heeft u een teamdag van Team4Teams achter de rug en wilt u al het goede, de nieuwe ontdekkingen, het inzicht, vasthouden? Vraag ons dan om mee te draaien in de pilot-fase, die loopt tot het eind van 2024. Daarna ziet u de Borgbox als een nieuw aanvullend programma op onze planken.

Schaal van Samenwerking waar staan we als team?

Taak en team in balans

Zodra een samenwerking start is er wat te doen. Een doel, een taak, een probleem: ze vragen om een invulling. Het team heeft bestaansrecht als er wat te doen is. In veel organisaties ‘gaat het’ om de taak. Het lijkt wel of het team dat vanzelf doen kan. Door de tijd verandert er ook nog voortdurend van alles. Het team ‘lost dat wel op’. 

Er is genoeg aandacht voor individuele ontwikkeling.
Daarnaast welke aandacht is er voor de ontwikkeling van het team?

Steeds meer organisaties ontdekken dat zodra er balans komt tussen de taak en het team dat team tot veel meer in staat is dan verwacht of berekend. Een team dat ondersteund wordt in het ontwikkelen van haar potenties gaat functioneren. 

Het wordt meer dan een optelling van de individuele kwaliteiten.

Team4Teams heeft de missie en ambitie dit proces van teamontwikkeling op een aantrekkelijke en uitnodigende manier te faciliteren.

Wat wel

De Borgbox brengt de samenwerking slim en charmant opnieuw ter sprake in bijvoorbeeld een regulier overleg na de teamdag. Soms met een lach, soms in gesprek, of in creatieve verbeelding. Wat maar past bij het team. Met het doel om de positieve aspecten, ervaren op de teamdag, vast te houden. De waan van de dag is meedogenloos naar mensen die het gevoel krijgen er alleen voor te staan. In het team zijn er een paar ‘dragers belangrijk’, die het gesprek levend houden. Met begeleiding van Team4Teams op afstand. Zij worden vooraf aan een Borgbox interventie en nadien door de teamcoach van de teamdag (online) ondersteunt. U staat er niet meer alleen voor.

Wat niet

Soms zijn er cultuuraspecten of tegenstellingen die een rol spelen in het stroef functioneren. Dan is een vervolg op de teamdag de beste keuze, dat kan dus ook in een combinatie met de Borgbox. Deelnemers krijgen huiswerk te doen en tijdens het vervolg checken we wat werkt en waar nog verbetering nodig is.

Het vervolg kan een teamdag zijn, teamcoaching van een twee- of drietal, al dan niet samen met een leidinggevende, of individuele coaching, zodra een deelnemer daar naar vraagt. Zo ondersteunt een teamcoach stap voor stap om tot een goede samenwerking te komen. HRM speelt dan meestal een bemiddelende rol en ‘vreemde ogen’ geven daarbij een nieuwe veelzijdige impuls.

Druk en gedoe blijft

Druk en gedoe oppakken en functioneel maken is een aandachtspunt in elk team.
Op de teamdag laat ieder zijn beste kant zien, er is plezier, ontspanning en inzicht. Hoe vertaal je nu deze ‘beste kant’ van ieder en het inzicht naar concrete verbetering? Dat is de vraag die we ons elke dag stellen. En ook wat zit er in de weg?

‘Wordt het overleven’? Blijft iedereen er omheen draaien omdat het zo ingewikkeld lijkt?
Of krijgt het team gereedschap om verbeterpunten op tafel te leggen en om te vormen tot nieuw succes?