Toont alle 14 resultaten

TEAMONTWIKKELING

Hieronder meer informatie over teamcoaching bij Team4Teams.
Met ook een investeringsoverzicht. Uw verzoek is voor een korte interventie met 28 contacturen. Of dat genoeg is wordt gaandeweg duidelijk of in een eerste gesprek worden vastgesteld. In het investeringsoverzicht ziet u dat er prijsverschil is per traject. Soms kan het beter zijn om wat steviger in te steken, met name als u een cultuurverandering voorstaat, met aan het eind een lagere rekening.
Ik stel voor dat onze teamcoach een keer komt kennismaken met u en/of het team en dat u daarna de knoop doorhakt / een keuze maakt. Daaraan zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Een team voor teams

Team4Teams is een groep samenwerkende ZZP-ers. Ieder met een unieke set kwaliteiten en ook met zijn of haar eigen tarief. In overleg met elkaar wordt er een optimale mix van kwaliteiten in een juiste mix tussen prijs en kwaliteit voor een traject samengesteld. Ondergetekende is eigenaar van Team4Teams.

TEAMCOACHING

Bij teamcoaching gaat het om verdiepen en waar nodig herstellen van een samenwerking die onder druk staat of gestaan heeft. Het welslagen zal mede afhangen van de mate waarin deelnemers bereid zijn om mee te denken over hoe de samenwerking verbeterd kan worden. De teamcoach zorgt voor een positieve insteek en gelijktijdigheid voor een nieuwe start.

WERKVORMEN

Een teamcoach is in staat alle werkvormen van Team4Teams in te zetten waar dat op dat moment zinvol is. Teambuilding met reflectie, communicatiestijlen, systemisch werken, elkaar aanspreken, feedback geven en ontvangen, de schaal van samenwerking, conflicthantering, ervarend leren oefeningen, zijn middelen om te komen tot een veranderingsproces.

In de bijlage een programmaoverzicht. Na dit programma volgt eerst een pauze, waarna / waarin bij terugval periodiek onderhoud van het team plaatsvindt, dit kan doorgaans met de laatste contacturen ‘gratis’ plaatsvinden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan