Conflicthantering

 • Conflicten leren zien als kruispunten: welke kant gaan we samen op? 
 • Elk conflict heeft een kans en een gevaar.
 • Een teamcoach biedt ondersteuning bij het grijpen van de kansen.
 • Daarmee worden de veiligheid en het vertrouwen vergroot.

Conflicthantering

 • Conflicten leren zien als kruispunten: welke kant gaan we samen op? 
 • Elk conflict heeft een kans en een gevaar.
 • Een teamcoach biedt ondersteuning bij het grijpen van de kansen.
 • Daarmee worden de veiligheid en het vertrouwen vergroot.

Teamsamenwerking en omgaan met stress en conflicten

Waar mensen samenwerken is stress en zijn er af en toe conflicten. Soms is het nodig om even pas op de plaats te maken en daarmee de druk op de medewerkers te verlagen. Op een teamdag observeer je samen de situatie. Is er veel spanning dan ontdekt de groep dat de situatie van veel kanten te bekijken is. Door de tijd die de groep er voor neemt vindt opnieuw afstemming plaats. Daarna kan teamopbouw versneld plaatsvinden.

Conflicten bespreken en teamopbouw versnellen zien wij als in- en uitademen. Beide zijn nodig en nuttig om op een hoger plan te kunnen functioneren. In geval van conflicten kan teamtraining voldoende zijn, maar meestal adviseren we teamcoaching. Met teamtraining verwerft u vaardigheden om een terugval op te vangen. Met teamcoaching werkt u samen aan een bijgestelde cultuur die energie geeft.

Contact
Teamtraining zaal Landgoed Te Werve in Den Haag
Van stress en Burn-out naar een goede samenwerking met Team4Teams

Teamconflicten bespreekbaar maken

Alles gereed voor conflicthantering voor een heel team

Duur: in overleg
Locatie: een rustige plek
Groepsgrootte: van 2 tot 24 deelnemers

Conflicten zijn als het ware kruispunten: ‘Wat gaan we doen? Rechtsaf? Of toch rechtdoor?’ Conflicten zijn nuttig, ze brengen aan het licht wat aandacht nodig heeft. Wanneer conflicten doorzeuren of escaleren, worden ze contraproductief. Voor het aanpakken van een conflict zijn veiligheid en vertrouwen nodig. Soms zijn ‘vreemde ogen’ belangrijk om door de moeilijke momenten heen te komen. Een teamcoach werkt doelgericht. Met een teamcoach pakt u zorgvuldig door: niemand wordt vergeten, niemand verliest. U stuurt daarmee aan op opluchting en nieuwe energie.

Werkwijze conflicthantering

 • Voortraject met management, bestuur of directie.
 • Korte voorgesprekken (30 min) met iedere betrokkene bij het conflict. Medewerkers die er min of meer buiten staan, zijn daarbij net zo belangrijk als de actoren.
 • Eerste gesprek met het complete team. Maximaal 2 uur. Doel is de problemen te inventariseren in aanwezigheid van iedereen.
 • Eventueel korte individuele gesprekken met alle teamleden. Leidraad is het verslag van het eerste gesprek. In deze gesprekken verkennen we hoe we van de huidige situatie naar een nieuwe situatie kunnen komen. We kijken vooruit: hoe kan de samenwerking opnieuw tot bloei komen? 
 • (Optioneel) Wat is nodig? Welke extra steun is gewenst, welke groepsvaardigheden verdienen versterking?
 • Tweede gesprek met het complete team. De individuele gesprekken zijn verwerkt tot een concreet doel en een voorstel hoe daar naar toe te werken.
 • Implementatie. Dit kan bijvoorbeeld door het blijven bijwonen van enkele teamvergaderingen en/of door teamleden van advies te voorzien.
 • (Optioneel) Soms is teamtraining gewenst om de communicatievaardigheid te vergroten.

Doel van deze rondes is om het draagvlak en de veiligheid voor samenwerking te versterken. Gelijktijdigheid rond een verandering van werken of een bijgesteld doel – op hetzelfde moment hetzelfde willen – is daarbij een sleutel tot succes.

Contact