Teamcoaching – verdiepen van de samenwerking

 • De werksfeer verbeteren en daarmee alle processen voorzien van smeerolie, waardoor de machine beter loopt.
 • De kansen grijpen om te verdiepen en te ontwarren.
 • Verbeteren van de bedrijfscultuur.
 • Lean teamcoaching: doen wat nuttig is voor klanten.

.

Drie teamcoachingsprogramma's

Teamcoaching ondersteunt een proces van verandering. Uit ervaring weten we dat gelijktijdigheid – iedereen wil op hetzelfde moment dezelfde kant op – één van de sleutels is om succesvol te worden. Door een teamcoach een korte of wat langere periode in te schakelen wordt het proces van positief samenwerken versneld.

korte bemiddeling met teamcoaching

Korte bemiddeling

± 28 contacturen*
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen: 2 uur.
 • Individuele gesprekken van 1 uur pp: veranderbereidheid in kaart brengen.
 • Vier teamtrainingsworkshops met het team: 4 x 4 (tot 6) uur, bij voorkeur binnen vier maanden.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen: 3 x 2 uur.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
Vrijblijvende kennismaking

Geschikt voor volcontinu teams waar het dagelijks werk niet toestaat dat het hele team tegelijkertijd een dag afwezig is.

Teamcoaching met periodiek onderhoud voor teams

Periodiek onderhoud

± 38 contacturen*
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen, onze aanpak delen: 2 uur.
 • Individuele gesprekken van 1 uur pp: veranderbereidheid in kaart brengen.
 • Drie teamtrainingsdagen: 3 x 8 uur verdeeld over een half jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen: 3 x 2 uur.
 • Ondersteuning door coaching of teamcoaching: 3 x 2 uur.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
Vrijblijvende kennismaking

Cultuurverandering

± 48 contacturen*
 • Kennismaken met het team, verlangens en tekorten peilen en onze aanpak delen: 2 uur.
 • Individuele gesprekken van 1 uur pp: veranderbereidheid in kaart brengen.
 • De masterclasscyclus teamtraining met het team: 3 x 12 uur verdeeld over een jaar.
 • Bijwonen van drie reguliere vergaderingen: 3 x 2 uur.
 • Teamcoaching waar overleefgedrag aandacht verdient voor herstel van vertrouwen.
 • Coaching van leidinggevenden bij het implementeren van een samenwerkende cultuur.
 • Vooruit kijken: wat kan het team ondertussen zelf?
Vrijblijvende kennismaking

* De contacturen zijn een inschatting van het aantal uren waarin een teamcoach bijdraagt om een veranderingsproces op gang te helpen en af te ronden. De kracht van onze programma’s zit in de uitnodiging aan het team om zelf met nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Met de klant maken we de afspraak ‘dit heeft een begin en een eind’. Een vrijblijvende kennismaking is belangrijk om een reëel en haalbaar plan te maken om zo met concrete resultaatdoelen aan de slag te gaan.

Echte teamsamenwerking vraagt om aandacht

Bij onze teamcoaching speelt de wet van Maier een rol. Deze wet stelt dat het effect van het handelen een vermenigvuldiging is van de kwaliteit van handelen maal de mate van acceptatie van het handelen.

E = K x A.

Is de kwaliteit goed, maar wil niemand het doen of ontloopt men het, of doet men toch wat anders, dan is het effect klein.

 • Kwaliteit = 7 en de acceptatie = 3 geeft een effect van 21.
 • Verhoog je met veel moeite de kwaliteit van 7 naar 8 zonder aandacht voor de acceptatie, dan verhoog je daarmee het effect maar met 3 punten.
 • Werkt een team aan de acceptatie dan is het effect gelijk enorm: 7 × 5 is al 35.
 • Een verdere investering in de acceptatie, zodat die naar 6 of 7 gaat, doet het effect zelfs stijgen naar 42 of 49.
  Maar er gebeurt tegelijkertijd iets opmerkelijks; nl de kwaliteit neemt ook toe, omdat iedereen meewerkt en iedere medewerker ziet weer wat anders.
 • Er komt in dit proces een moment dat er begrip ontstaat voor de weerstanden en de organisatie leert wat de reden zijn van het gebrek aan acceptatie. Juist dit leerproces maakt de weg vrij voor verhoging van de kwaliteit. De resultaten overtreffen elke verwachting.

We komen regelmatig de situatie tegen dat er in een team veel aandacht is voor structuur en inhoud, maar dat men zich verlegen voelt om het over de hobbels in de samenwerking te hebben. Team4Teams ondersteunt de acceptatie door de samenwerking belangrijk te maken. Hierdoor gaan mensen met meer effect en plezier als een team functioneren.

Met een Lean teamcoach is er bij Team4Teams ook een processpecialist beschikbaar. Soms is een mix de juiste aanpak.

Effect = Kwaliteit x Acceptatie

Acceptatie versterken Lean teamcoaching Kom het maar uitleggen

Schaal van Samenwerking

De Schaal van Samenwerking geeft inzicht in de kwaliteit van samenwering

De Schaal van Samenwerking is ons belangrijkste instrument. De Schaal geeft inzicht en overzicht waar een team staat in de samenwerking.

Met de Schaal leert een team een gemeenschappelijke taal spreken. De Schaal geeft het team een instrument waarmee het zelf aan de slag kan en haar samenwerking steeds opnieuw kan ijken en verbeteren. Ook nadat de begeleiding van Team4Teams is afgerond. 

Een ongewenste bedrijfscultuur aanpakken

Meer dan zevenhonderdduizend Nederlanders hebben te maken met een ongewenste bedrijfscultuur. Kenmerk van zo’n cultuur is bijvoorbeeld dat men bij fouten op de man speelt en een zondebok kiest of er naar op zoek gaat. Niet zelden richt de druk zich op de directie, een manager of leidinggevende. Een dwingende of manipulerende druk ligt op de loer. 

We maken allemaal fouten. Maar in zo’n ongewenste sfeer worden fouten niet meer gezamenlijk opgepakt. Immers wie iets wil oppakken bekent daarmee ook schuld… Er ontstaat een cultuur die slachtoffers maakt. Het zelflerende en zelfreinigende vermogen van het team wordt aantast. Zo’n neerwaartse spiraal kost veel. Het wordt kil.

Uiteindelijk verliest iedereen. Totdat mensen opstaan en samen verantwoordelijkheid nemen. We zien dat als een cyclus, waarbij de winter niet zo lang hoeft te duren als nu in veel bedrijven het geval is.

Een schuldige aanwijzen betekent terugkijken naar iets dat niemand meer kan veranderen. De wereld wordt er kil van. Verantwoordelijkheid nemen roept op om vooruit te zien. Teamcoaches versnellen dit positieve proces stap voor stap – naar een nieuwe lente – in de wetenschap dat er in de herfst geoogst wordt. Een team dat op de juiste momenten de juiste dingen doet wacht een rijke oogst.

Conflicthantering

Soms zit er eerst nog iets in de weg. Er zijn verschillende wegen naar Rome, maar de groep komt er niet uit welke weg gekozen moet worden.

Samenwerken is iets anders dan eindeloos blijven discussiëren of autoritair knopen doorhakken. Beide manieren van werken leiden vaak tot conflicten.

Niet zelden is het al dan niet inschakelen van hulp om de samenwerking een boost te geven ook onderwerp van discussies.

Een vrijblijvende kennismaking met Team4Teams schept helderheid over de meerwaarde van teamcoaching.

Meer over conflicthantering Vrijblijvende kennismaking

Een gezonde bedrijfscultuur

Bij teamcoaching is het zoeklicht gericht op de groepssamenwerking in relatie tot de gewenste bedrijfscultuur en bedrijfsdoelen. Niet het individu maar het team staat centraal.

Gelijktijdigheid is daarbij een sleutelwoord. Op hetzelfde moment richting kiezen máákt het team. De groepsleden zijn dienstbaar naar elkaar, vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. ‘We kunnen het’ is ook belangrijk, daarom gebruiken we ervaringsleeroefeningen, het houdt teamcoaching praktisch.

Dat is dan ook de uitkomst van een teamcoachingstraject: deelnemers merken opgelucht op: “We werken weer samen“.

Meer over een gezonde bedrijfscultuur Contact
Werken aan een gezonde bedrijfscultuur met Team4Teams