Medewerkers begeleiden naar teamspelers

Dat is de missie van Team4Teams

De motivatietheorie van Ryan & Deci

Ervarend leren

Sommige dingen leer je niet uit een boek.

Samen ervaren heeft impact. Steeds opnieuw zien we hoe deelnemers – door samen een multi complexe opdracht aan te gaan – door intrinsieke motivatie versneld hun onderlinge communicatie verbeteren. Door de reflecties wordt wat onbesproken bleef bespreekbaar. Een teamcoach begeleidt naar een gezamenlijk inzicht. Het effect hiervan is enorm:

  • Afstemmen gaat gemakkelijker: ‘Hij beantwoordt mijn mail weer gewoon’. ‘Ik ken haar nu’. ‘Ik stap er gemakkelijker binnen’. ‘Ik snap nu waarom zij zo reageert’. ‘De verhoudingen zijn prettiger geworden.’
  • Elkaar aanspreken gebeurt met respect. ‘Ze vroeg eerst of ik tijd had’. 
  • Je kunt nu jezelf zijn. ‘Mijn kwaliteiten worden gezien’. ‘Er wordt mij nu om een mening gevraagd’. 
  • Vertrouwen wordt versterkt.
  • Er wordt anders naar fouten gekeken. ‘Toen het fout ging kon ik het bespreekbaar maken, er werd niet gewezen, we keken naar het proces waardoor dit kon ontstaan.’

Sommige dingen leer je niet uit een boek. Daarvoor is elkaar ontmoeten, verbinding maken en een motivatie van binnenuit wat het verschil maakt.

De Schaal van Samenwerking

De Schaal van Samenwerking maakt zichtbaar hoe een team omgaat met de druk en spanning op het werk. Is men aan het overleven? Ontloopt men elkaar? Of werken de teamleden samen om verder te komen? Een goede samenwerking vormt in onze visie de sleutel om een organisatie letterlijk en figuurlijk te laten groeien.

De Schaal geeft een team – als met een routekaart – direct richting en focus. De Schaal van Samenwerking is de open source visie van Team4Teams.

Schaal van Samenwerking - de routekaart naar een goede samenwerking

Groepsdynamisch werken

Een team beweegt, is dynamisch elke dag opnieuw. Een groep vormt een systeem van werken.

Bewegen de groepsleden mee? Wat versterkt het vertrouwen? Hoe versterkt u een groepscultuur die werkt? Hoe stuurt u effectief en efficiënt? Leiderschap tonen is niet ‘doen wat mensen willen’, leiderschap toon je door gezamenlijke doelen te maken en inspirerend voorop te gaan over de drempels heen. Een teamlid toont leiderschap wanneer hij of zij inbrengt wat het team, de organisatie nodig heeft. 

Een team ondersteunen om door het proces van forming, storming, norming naar performing te gaan is ons werk.

Uitgaan van positieve kracht

Dat waar je energie in steekt, groeit. 

Bij een goed samenwerkend team is ‘uitgaan van positieve kracht’ een vanzelfsprekendheid. De teamleden vertrouwen er op dat ze moeilijkheden samen kunnen oplossen.

Dit lukt niet bij teams waarin – onder te grote druk – tegenstellingen de kop opsteken en niet meer op de taak, maar op de man wordt gespeeld.

Soms ervaren teamleden tekorten of een gemis. Hoor ik er wel echt bij? Waarom krijg ik zo weinig waardering voor mijn werk? Waar kan ik met dit idee terecht? Elk mens heeft een hiërarchie van behoeften, door deze behoeften op tafel te leggen is groei weer mogelijk.

groeien en onder druk staan zorgen voor dynamiek in het team
teambuilding binnen coronaproof regio Amsterdam Team4Teams

Van weerstand naar verlangen

Van blokkade naar uitdaging

Een team dat energie steekt in gezamenlijke doelen verandert stap voor stap problemen in uitdagingen.

Conflicterende teams staan in de overlevingsstand en voelen vooral weerstand. Door de voedingsbron van deze weerstand bespreekbaar te maken, komt er ruimte om weer te gaan verlangen. Met een gedeeld verlangen komen mogelijkheden weer in beeld.

Samenwerken is samen werken

Van kritiek naar feedback

In een goed functionerende groep worden fouten gemaakt. ‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’, is de gedachte. In een overlevende groep mogen geen fouten worden gemaakt. Men is druk met kritiek leveren om zo zelf buiten schot te blijven.

In onze trainingen staat het proces van leren van elkaars fouten voorop. Een fout maken gebeurt eigenlijk altijd doordat er een opvolging is van gebeurtenissen waarin iemand iets had kunnen doen!

De Schaal van Samenwerking helpt teams om in gesprek tot feedback en groei te komen

NLP

Als iemand anders iets kan, kan ik het leren is een uitgangspunt in NLP dat we graag gebruiken. Kijk naar en hoor het eerst van iemand die het al kan. Door eerst het probleem en daarna het doel centraal te stellen en vervolgens te kijken hoe iemand dat doel kon bereiken, verwerft u nuttige nieuwe gereedschappen.

Vooral de praktische wijze waarop de NLP gemeenschap vooruit kijkt naar verbeteringen in de communicatie met jezelf en met anderen, spreekt ons aan.

Upload Image...
Upload Image...

Communicatiestijlen

Communiceren met stijl is een belangrijk aandachtspunt bij Team4teams. Ieder mens heeft een focus. De een wil graag snel resultaat, een ander gaat voor degelijkheid, wil de sfeer goed houden of is vooral gericht op het motiveren van mensen. Een succesvol, creatief en flexibel team maakt gebruik van de verschillen in communicatiestijl. 

In een workshop, clinic of masterclass leert een team flexibel te communiceren, af te stemmen op elkaar en op klanten. Het effect is groot.

Systemisch werken

Systemisch werken met teams is een verrassende, levendige en effectieve methode van inhoudelijke reflectie. Het laat zien wat er speelt in de onderstroom van het team en/of van de individuele teamleden. Het geeft inzicht in hulpbronnen, hindernissen en de relatie tot het gezamenlijke doel. Ook de interne ordening is een belangrijk middel om het team te laten functioneren.

Hét instrument van systemisch werken is de opstelling. Een opstelling met een team noemen we een organisatieopstelling. Personen worden intuïtief in de ruimte neergezet en door de begeleider bevraagd op hun waarnemingen. Levendig, speels, maar ook serieus.

Systemisch werken is een perfecte werkvorm als er – onuitgesproken – vragen zijn over:

  • Wat is iemands binding?
  • Wat is de onderlinge ordening?
  • Is er voldoende balans?
Upload Image...
Upload Image...

Van weerstand naar verlangen

Wordt het miskennen of erkennen…

Wie energie steekt in doelen verandert stap voor stap problemen in uitdagingen. Maar voordat een groep onder druk over uitdagingen wil nadenken is er eerst nog de weerstand. Deze weerstand is er om een reden. De voedingsbron van deze weerstand bloot leggen en bespreekbaar maken geeft ruimte. Vervolgens verkent de teamcoach waar de deelnemers naar verlangen. Pas met een gedeeld verlangen voor ogen kunnen moeilijkheden weer mogelijkheden worden.

Een teamcoach is katalysator in dit proces.

Samenwerken is samen werken

Van kritiek naar feedback

In een gezonde groep worden fouten gemaakt. ‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’, is dan de gedachte. In een groep onder druk mogen geen fouten meer gemaakt worden. Men is druk met kritiek leveren om zo zelf buiten schot te blijven.

In onze trainingen staat het proces van leren van elkaars fouten centraal. Een fout maken gebeurt eigenlijk altijd doordat er een opvolging is van gebeurtenissen waarin iemand iets had kunnen doen!

Upload Image...