Lean Teamcoach

 • Is er van overtuigd dat organisaties zelf de kennis in huis hebben om op een effectieve wijze waarde te creëren voor hun klanten.
 • Maakt zichtbaar dat het team drijfveren heeft voor duurzame verandering.
 • Het ontsluiten van dit potentieel is waar het om gaat bij het inschakelen van een Lean Teamcoach.

Lean Teamcoach

 • Is er van overtuigd dat organisaties zelf de kennis in huis hebben om op een effectieve wijze waarde te creëren voor hun klanten.
 • Maakt zichtbaar dat het team drijfveren heeft voor duurzame verandering.
 • Het ontsluiten van dit potentieel is waar het om gaat bij het inschakelen van een Lean Teamcoach.

Wat is Lean

Toyota gaf als eerste bedrijf aandacht aan de nadelige gevolgen die overbelasting en werk zonder toegevoegde waarde en variatie kunnen hebben op het productieproces. Aandacht voor deze knelpunten in het proces brengt het verminderen ervan als doel in zicht.

 • Bij overbelasting van een medewerker is de kans op fouten, ziekte, uitval, gebrekkige verslaglegging of verlies van dossiers te groot. Dus is het tegengaan van overbelasting een Lean aandachtspunt.
 • Bij werk zonder toegevoegde waarde worden kostbare bronnen zoals tijd en geld ondoelmatig ingezet. Men spreekt dan van niet-waarde-toegevoegde activiteiten.
 • Ook verspilling – zoals overproductie, overbewerking, correcties, wachten en voorraden – krijgt aandacht en moet worden ‘geëlimineerd’.
 • Bij het tegengaan van variatie gaat het om ongelijkheden binnen een proces, zoals in de uitdrukking ‘hollen of stilstaan’. Hollen of stilstaan is een variatie die niet gewenst is. Afstemming is hierin gewenst.

Boerenverstand

Lean wordt – in vergelijking met het broertje Six Sigma – ook wel ‘het boerenverstand’ genoemd. De mens staat centraal en de coaching richt zich direct op verbetering van de taakuitvoering. Six Sigma houdt zich meer met structuren, statistische gegevens en een wetenschappelijke benadering bezig.

Lean is als samenhangende filosofie en verzameling gereedschappen voor het eerst beschreven bij Toyota in Japan (John Krafcik, Triumph of the Lean Production System, 1988).

Lean is een methode om verspillingen – zaken die geen toegevoegde waarde leveren – te verwijderen uit processen.

succesvol lean boek

waarom een lean teamcoach

Het enthousiasme voor Lean is bij aanvang vaak groot. Toch blijkt in veel organisaties dit enthousiasme na een tijdje weer weg te ebben. De ideale verbetercultuur wordt niet bereikt. Een verklaring hiervoor is dat er veel aandacht is voor de methoden en processen, maar te weinig voor de mensen, hun emoties en percepties. Een Lean teamcoach ondersteunt een team daarom ook in de groepsdynamische aspecten:

 • Is er voldoende afstemming op elkaar?
 • Worden talenten effectief benut?
 • Worden verschillen in het team voldoende ingezet?
 • Vindt er ‘verspilling’ plaats door lange discussies en een verstoord besluitvormingsproces?
 • Worden besluiten ook nagekomen en geëvalueerd?

Dat zijn belangrijke Lean-vragen.

Hoe werkt een Lean teamcoach

Een Lean Teamcoach verbindt de bedrijfskundige met de groepsdynamische kant van vragen waar iedere organisatie voor staat.

 • Bedrijfskundig: Welke activiteiten voegen werkelijk waarde toe aan onze klant?
 • Groepsdynamisch: Hoe richt een team de werkprocessen zonder verspillingen in? En hoe geven we – afgestemd en met respect – aandacht aan iedereen binnen de organisatie?

Succesfactoren van een traject voor procesverbetering zijn vergelijkbaar met die voor teamcoaching. Optimale onderlinge afstemming is een voorwaarde voor het genereren van maximaal toegevoegde waarde voor de klant.

Wat maakt een Lean teamcoach zo interessant

Lean principes geschonden - 2b

Een Lean Teamcoach geeft gelijktijdig aandacht aan methoden en structuur én aan mensen, emoties en opvattingen. Omdat de kracht in het eigen team versterkt wordt, levert dat duurzame resultaten op. Lean teamcoaching versterkt de zelfstandigheid en het eigenaarschap in functioneren. En daarmee het draagvlak voor flexibiliteit en verandering.

Wat doet een LEAN teamcoach

Lean Teamcoaches geven aandacht aan het versterken van de samenwerking. Aandachtspunten zijn het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, elkaar aanspreken en zelfsturing. Dat gaat altijd gepaard met instrumenten vanuit de Lean filosofie. Zoals:

 • procesanalyse
 • prestatie-indicatoren
 • elimineren van verspillingen

Een Lean Teamcoach begeleidt mensen in de verandering en leert ze hoe ze Lean technieken kunnen toepassen. Zo draagt de teamcoach bij aan een omgeving waarin mensen verlangen om zelf bij te dragen aan procesverbetering.

Door tegelijkertijd aan de teamdynamiek én aan de doelstellingen van de organisatie te werken, versterken deze kanten elkaar.

Lean principes geschonden - slot

Het team