Welkom in de wereld van serieuze teambuilding

Hoe vergroot je de mentale weerbaarheid in een team? Wat is de werkwijze met teambuilding waardoor de samenwerking toeneemt en teamleden flexibel op veranderingen reageren? Op deze vragen een antwoord.

Mentale weerbaarheid is meer dan voorheen een thema op menige agenda. Door corona, door thuiswerken, door anders contact, door een crisis die mogelijk diep gaat ingrijpen. Hoe blijft u fris en alert?

Met teambuilding worden de samenwerkingsaspecten zichtbaar gemaakt in het hier en nu. Want het is het team en de kwaliteit van hun samenwerking die het verschil gaan maken. Het wordt optimaal teamwork of u heeft vandaag de dag een serieus probleem.

Tijdens het uitvoeren van aantrekkelijke teamopdrachten ervaren de deelnemers ter plekke hoe de samenwerking verloopt. De omstandigheden waarin deze teamopdrachten worden gegeven zijn ontspannen, uitdagend en serieus tegelijkertijd.
We doen dat met teamactiviteiten die eenvoudig lijken, dat ook zijn, tot de opdracht start.
Vervolgens is een optimale samenwerking nodig om succes te bereiken. Daarover raakt u als vanzelf in gesprek. Vervolgens vertalen we deze ervaringen naar de dagelijkse praktijk en de werksituatie waarin het team zich bevindt. Welke verbeteringen gaan de teamleden oppakken in de werksituatie is dan de vraag.

Met de teamopdrachten maken wij zichtbaar hoe de groep functioneert.
Met onze routekaart naar een topteam – de Schaal van Samenwerking – ondersteunt de begeleider het team stap voor stap.

Feedback vragen, geven en ontvangen
De werkwijze met teambuilding, teamtraining en teamontwikkeling

De werkwijze met teambuilding is mogelijk in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

DE DRIE BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN

in onze werkwijze met teambuilding

teambuilding op 1,5 meter afstand is op een natuurlijke wijze mogelijk

Ervaringsleren

Met elkaar ervaren wat samenwerken in het hier en nu kan doen zorgt voor gelijktijdigheid. Samen vooruit willen gaat vanzelf zodra het doel duidelijk is en inspireert.

Schaal van Samenwerking, de routekaart in onze werkwijze met teambuilding

De Schaal van Samenwerking

Een samenwerkend team kenmerkt zich door het faciliteren van het leerproces. Fouten komen op tafel om samen van te leren. De taak staat centraal en men speelt het nooit op de persoon.

teamtraining buiten is ook coronaproof mogelijk

Een kijkrichting op mogelijkheden

Waarderen wat goed gaat terwijl problemen op tafel komen. Dat vraagt om een veilige omgeving, aantrekkelijke doelen en een cultuur van elkaar aanspreken. Wat kan beter en wie gaat wat doen?

groeien en onder druk staan zorgen voor dynamiek in het team

De nieuwste versie van Maslow,
met acht i.p.v. vijf lagen.

De nieuwste leercirkel van Kolb,
met negen i.p.v. vier leerstijlen.

Een werkwijze met diepgang

Naast ervaringsleren, de Schaal van Samenwerking en de kijkrichting zijn er meer belangrijke kaders, heldere inzichten die bijdragen aan teamgroei en we graag met u delen:

 • We werken veel en graag met communicatiestijlen. In de communicatie tussen mensen wordt verschil gemaakt tussen directe en indirecte medewerkers, tussen een mensgerichte en taakgerichte aanpak. Wat dit voor een team betekent en hoe teams hieruit voordeel kunnen halen wordt met een vragenlijst zichtbaar en daardoor wordt versnelde teamgroei mogelijk.

 

 • De inzichten van NLP zijn ook belangrijk. NLP richt zich vooral op wat wel werkt, op hoe mensen die een bepaalde vaardigheid beheersen te werk gaan. We zijn geïnteresseerd in succesvolle teams om hun kennis en ervaring toegankelijk te maken voor teams die daarnaar uitkijken om hun hulpbronnen te ontwikkelen. Want de meeste deelnemers weten al hoe het kan, ze struikelen omdat ze nog niet weten hoe het samen beter kan.

 

 • Inzichten van Kolb (de negen leerstijlen),
 • Maslow (behoeftehiërarchie)
 • Sinek (Golden Circle, met why, how, what),
 • Tuckmann (Forming – Storming – Norming – Performing),
 • Lencioni (piramide van Lencioni),
 • Rohnke (comfort, stretch, panic)
 • en de motivatietheorie van Ryan & Deci (over intrinsieke motivatie, de onzichtbare krachtbron, die van een team een topteam maakt) maken onderdeel uit van ons teamontwikkelingsprogramma.

Het zijn eenvoudige inzichten, spaarzaam ingezet, maar wel steeds to the point en een direct inzetbaar inzicht.

Teambuilding kan probleem georiënteerd zijn, op mogelijkheden gericht, een inzichtgevende aanpak voorstaan of gericht zijn op coaching.
In Team4Teams wisselen we deze vier methodieken op een slimme manier af en sluiten we daarmee aan op de vragen die in het team leven. Omdat we geloven dat deze mix het team afwisseling in de aanpak geven, nieuwsgierigheid bevorderen en ook voor een zo goed mogelijk leereffect zorgen.

Motivatietheorie onderdeel van onze teambuilding methodiek

De motivatietheorie van Ryan en Deci.
Een onzichtbare sleutel in elk topteam.

Drie niveaus van serieuze teambuilding

Er zijn in de werkwijze met teambuilding drie nieveau’s van ondersteuning mogelijk: teambuilding, teamtraining en teamontwikkeling.

Iedereen kan meedoen bij onze werkwijze met teambuilding

Bij de keuze van de oefeningen staat voorop dat iedereen kan meedoen. Iedereen is lid van het team en krijgt dus een rol.
Sportieve teams kunnen kiezen voor fysiek uitdagende opdrachten.

Maar uiteindelijk gaat het niet om de oefeningen zelf, maar om de reflectie op het proces van samenwerken.
Wat wilt u samen onderzoeken: vertrouwen in elkaar, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit of out of the box denken?

Iedereen kan meedoen. Dat geldt dus ook voor mensen met een handicap.
Overleg vooraf stelt ons in staat om goed af te stemmen op de groep.

teamtraining

Team4Teams begeleidt waar u wilt in Europa

Teambuilding is zowel online, in-company als op een verblijfslocatie mogelijk die voldoet aan uw wensen. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Instructeurs en teamtrainers van Team4Teams kunnen aan de slag met een ruime zaal en een beschut grasveld. Bos waar we van de paden af mogen geeft nog meer mogelijkheden. Back to basics? We werken even graag in een conferentiecentrum als op een eenvoudige locatie zoals een Scoutinggebouw.

Meer aanbevolen locaties
Teambuilding binnen

Neem direct en vrijblijvend contact op

 • Over welke teambuildingsvraag in uw team wilt u overleggen?
Contact
 • Voor een snelle vraag kunt u bellen met 085-8787005 (09.00-21.00 uur; indien er niemand op kantoor is wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld).
 • Via de button ‘Prijsopgave aanvragen voor uw groep’ kunt u een formulier invullen. U ontvangt dan binnen 48 uur een prijsopgave per mail.
Prijsopgave aanvragen voor uw groep