Goed functionerende teams voldoen aan meerdere voorwaarden, hier (onder deze link) vindt u ze alle vijf, en één steekt erbovenuit:

psychologische veiligheid en vertrouwen

Als dat er niet is, spreken collega’s elkaar niet meer aan.
Het leren stopt, iets wat beter moet komt niet, of traag, via een omweg aan de orde.
Het leren verandert in ‘gedoe’:

  • Het aanspreken gebeurt stug, soms ook met irritatie en te direct. De ander kan het niet anders ontvangen dan ‘op de persoon’. Met discussie tot gevolg en soms ook met (koude) conflicten, machtspolitiek of cynisme tot gevolg. Het wordt steeds moeilijk om er samen uit te komen. Druk en dwang vergroten de afstand tot elkaar.
  • Collega’s spreken elkaar wel aan, de ander knikt ook ‘ja’, maar onduidelijk blijft wat die ‘ja’ betekent: ‘ja, ik ga het doen’ of ‘ja ik heb je gehoord (en ga het niet doen). Zowel de gever als de ontvanger voelt zich niet (meer) verantwoordelijk voor het resultaat.
  • Een verbetering komt wel op tafel, maar krijgt geen adres. Wie gaat dit doen is dan de stille vraag. Niemand vraagt het omdat  ‘het gevaar’ dreigt dat je er dan een taak bij krijgt. Misschien pakt iemand dit wel op… Niemand checkt het. Iedereen werkt er aan mee om taken af te schuiven. Met het gevolg dat de verbetering er (voorlopig) niet komt.

Herkent u deze situaties? Dan is een dag serieuze teambuilding een perfect stuk gereedschap om tot verbeteringen te komen. In slimme en uitdagende teamopdrachten komen de ‘problemen’ van dit team op tafel, geen team ontsnapt hieraan, toch blijft de teamdag luchtig en juist door het met plezier aan te vliegen komt het leren van gemaakte fouten (veilig) weer in beeld.

Met meer vertrouwen in elkaar dus meer effectief gedrag; meer productiviteit, minder kosten en minder uitval, meer plezier en betrokkenheid, meer loyaliteit naar bedrijf en organisatie.

Serieuze teambuilding onderscheidt zich van teambuilding als uitje. Deze laatste vorm werkt wel maar kort. Het heeft een ‘uitdoofeffect’. Dat uitdoofeffect is zeker te verlengen als het team de thema’s die men (zelf) heeft gezien op de teamdag oppakt. 

Teambuilding methodiek Pijl rechts icoon

En soms is er meer nodig

We maken onderscheidt in drie niveaus van teambuilding:

TEAMBUILDING

  • er is werk te doen, maar iedereen heeft er ook zin in, kijkt er naar uit en kan niet wachten om de volgende teamdag vol en enthousiast in te gaan. Dan is een dag teambuilding met reflectie de beste keuze!

TEAMTRAINING

  • het team zelf erkent dat er issues zijn op het gebied van goed communiceren. Elkaar aanspreken kan zo’n issue zijn, men vraagt zich af of dat niet beter kan met een feedbacktraining.
  • Of stille en directe collega’s raken uit balans, stille collega’s worden stiller, directe collega’s dominanter. Wat kunnen we hier aan doen is dan de vraag. Communiceren met stijl is dan de perfecte ingang. We geven teams inzicht in elkaar stijl en vooral ook waarom iemand een voorkeurstijl inzet. Door dit in teamverband met elkaar te bespreken ontstaat veel meer begrip en ook een ingang om verschil van stijl in te zetten voor een goede samenwerking.

TEAMCOACHING

  • het team zelf legt de oorzaak van een vervelende situatie niet langer bij zichzelf, maar oordeelt dat andere factoren eerst opgelost dienen te worden voordat zij zelf een stap kunnen zetten. Deze teams kenmerken zich dan ook dat er eerst weerstand is om aan een traject te beginnen. Eén dag is dan ook niet meer genoeg om te kunnen groeien als team, de herhaling wordt noodzakelijk om groei weer stap voor stap mogelijk te maken.

Met teamcoaching bereiken we de beste resultaten, in een teamcoachingstraject combineren we teambuilding, teamtraining met teamcoaching. Steeds aansluitend bij wat het team zelf als nodig acht. Opluchting ‘dit hadden we veel eerder moeten doen’ horen we gaandeweg dit traject. En soms is er een moeilijke fase, waarin iedereen zich afvraagt ‘gaat dit wel goed komen?’ Ook dat is paradoxaal genoeg dan ‘nodig’. Het is een kwetsbare periode en – vreemd genoeg – juist getoonde kwetsbaarheid van de teamleden helpt de groep door deze fase heen. Soms zijn er ‘harde noten’ te kraken. ‘Iets’ zit vast. Daarvoor organiseren we dan op verzoek en met instemming van de betrokkene(n) aanvullende sessies.

Teambuilding, teamtraining en teamcoaching worden begeleid door  ervaren teamcoaches. Teambuilding en teamtraining kan ook met kundige teamtrainers.

Teambuilding producten

Teambuilding

Actief, met plezier, ontspannen, uitdagend en met reflectie voor teamgroei.

Teamtraining

Verrijkend, afwisselend, ervarend leren, praktisch, vooral veel doen, verbindend.

Samenwerking verbeteren

Luchtig, intensief, vasthoudend, de cultuur veranderen, zelfsturing en leiderschap