Eén familie, één corporate tribe

“We vergaderen genoeg, maar steeds zijn het dezelfde mensen die het woord voeren.” Antropoloog Danielle Braun noemt dat een “Westerse egokwestie.” Bij oude indiaanse stammen (tribes) werkte men met vertegenwoordigers. Daar hoefde niet iedereen het woord te voeren, daar spraken vertegenwoordigers om beurten en gaven advies aan het stamhoofd. Bij belangrijke besluiten is het ook in onze cultuur de bedrijfsleiding die de keuzes maakt. Hoe u het overleg organiseert is hierbij een issue. Werkwijzes en inzichten uit oude culturen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

presentatie back to basics corporate tribe presentatietent

In één keer duiden waar het over gaat

Team4Teams faciliteert het gesprek van directies en bedrijfsleiders met alle medewerkers in de aanloop naar een belangrijke, noodzakelijk geachte verandering. Zo hoopt de bedrijfsleiding draagkracht te verwerven in situaties waarin doorpakken op gespannen voet staat met het meenemen van iedereen bij een verandering. Zodat er energie wordt gegenereerd om knopen door te hakken.

Corporate Tribe op buitenplaats de Hoorneboeg
Corporate tribe met importeur

Zo organiseerde een toonaangevende importeur een tweedaagse ‘corporate tribe’ door in tipi’s en met stallampen de noodzaak van back to basics te benadrukken. Door de omstandigheden van dat moment was een pas op de plaats noodzakelijk. In kringgesprekken werden de verschillende aspecten besproken en bediscussieerd. Met samen koken op kampvuren en slapen in tipi’s werd het gesprek ook informeel gestimuleerd.

Corporate Tribe de slaapzalen in tipi's
Geen vergadering maar een raadpleging van personeel vooraf aan een belangrijke beslissing

Wat is een corporate tribe?

De term komt van de ‘corporate antropologie’, een wetenschap die met antropologische blik organisatieculturen onderzoekt.

Stammen uit oude culturen zoals in Afrika en Noord Amerika gebruikten vergaderingen van de gemeenschap om voorafgaand aan belangrijke beslissingen alle stemmen in de stam te horen. Ook hier en nu is het vooraf bespreken van alle aspecten essentieel om tot een goed, gedragen en transparant besluit te komen. Iedereen weet dan: er moet een besluit komen. Iedereen krijgt de gelegenheid mee te denken en zich te laten vertegenwoordigen. Het bedrijf functioneert meer als een familie dan als een team!

boek corporate tribe

Samenwerkingsvormen uit andere culturen gebruiken

Zo vreemd is het niet om naar andere culturen te kijken en daaruit werkvormen te kiezen die helpen bij de aanpak van problemen die een bedrijf ervaart. Dat is de mening van corporate antropologen Danielle Braun (1968) en Jitske Kramer (1973) in hun boek De corparate tribe. In het boek over organisatiecultuur komen onderwerpen aan bod als: ‘een cultuur schept orde in de chaos’, ‘in de relaties gebeurt het’ en ‘hulpmiddelen voor cultuurtransities om bestaande problemen te transformeren’. In zo’n dertig verhalen wordt de lezer meegenomen naar andere culturen om nieuwe inzichten op te doen voor de eigen onderneming. 

Elkaar bereiken en verbindend werken is daarin het belangrijkste.

Contact