PESTEN OP HET WERK AANPAKKEN

De werksfeer belangrijk maken

  • Mensen zijn oké, gedrag is niet altijd oké.
  • Een cultuurverbetering in gang zetten en volhouden.
  • Elkaars werkplezier ondersteunen.

PESTEN OP HET WERK AANPAKKEN

De werksfeer belangrijk maken

  • Mensen zijn oké, gedrag is niet altijd oké.
  • Een cultuurverbetering in gang zetten en volhouden.
  • Elkaars werkplezier ondersteunen.

Naar een veilige en prettige werksfeer

Pesterijen op het werk vragen om aandacht

‘Hoe kunnen we ons niveau van samenwerken duurzaam op een hoger niveau brengen?’ Dat is de centrale vraag in groepen die onder druk staan. Niemand wil nog meer druk. Daarom wijst men naar de ander. Maar als niemand beweegt wordt de situatie alleen maar slechter.

In zulke groepen komt ‘pesten op het werk’ voor. Bij pesten op de werkplek kiest een groep één slachtoffer uit, de zondebok, om de druk van de groep op af te wenden. Er is een diffuse (weinig zichtbare) strijd die schadelijk is voor iedereen, niet alleen voor het slachtoffer. Het hele team, de hele organisatie lijdt er onder. Schaamte houdt bovendien de deur op slot. Het hele team raakt gevangen in het negatieve gedrag, waaruit geen ontsnappen mogelijk lijkt.

Toch is verlichting van de situatie dichtbij zodra een team de situatie onder ogen ziet en de urgentie voelt om deze aan te pakken. Op deze en onderliggende pagina’s vindt u daarvoor advies. Hulp van buiten kan soms nodig zijn. Een teamcoach kan helpen om de gewenste verandering in gang te zetten.

Pesten op het werk aanpakken is werken aan schadeherstel

Pestgedrag op het werk leidt tot schade bij iedereen. Veerkracht raakt verloren. Elkaar meer ruimte geven is noodzakelijk. Daarna kan de wond verzorgd worden.
Met teamcoaching schakelt u professionals in en versnelt u het proces van herstel.

Hoe ziet een pestende groep er uit

Welke vragen bereiken ons

vragen uit bedrijven, organisaties en overheden

Medewerkers die om hulp vragen

Onder te veel druk, met collega’s die zich niet meer als collega gedragen, kan pestgedrag ontstaan. Gepesten raken geïsoleerd.

Meer over wat ik kan doen

Hoe kan ik helpen de
werksfeer te verbeteren?

Elk team functioneert beter als de verhoudingen in het team gezond zijn. Vanuit deze gedachte ondersteunt Team4Teams organisaties.

Meer werkplezier in teams

Bestuurders die om voorlichting vragen

Wat zijn de consequenties voor een bedrijf als de werksfeer dusdanig onder druk staat dat pesten mogelijk is?

Contact

vragen uit het onderwijs

Leraren die pesten willen aanpakken 

Eenheid onder leraren, snappen waarom het één wel helpt en iets anders niet. Team4Teams ondersteunt scholen bij pesten in de school.

Contact

Hoe kan ik de werksfeer in de school verbeteren

Niet alleen leerlingen worden gepest. Medewerkers kan hetzelfde overkomen. Hoe kunt u een ongewenste sfeer aanpakken?

Contact

Bestuurders die een ongewenste sfeer aanpakken

pesten op het werk aanpakken

Bij Team4Teams merken we dat leidinggevenden over een drempel stappen zodra ze pestgedrag aanpakken. 
Door niets te doen zal de ongewenste sfeer zich steviger in een organisatie nestelen en tot steeds meer emotionele, immateriële en financiële schade leiden. Dat ziet iedereen. U zal het er over moeten hebben. Hoeveel schade is daar nog voor nodig?

Het er over hebben lukt beter zodra u een positief doel centraal zet, weet waar u naar toe wilt. Een kort traject teamcoaching versnelt het proces, waarin iedereen leert zien dat het veel oplevert om de samenwerking positief te versterken.

Teamtraining de positieve insteek

Sleutels tot succes

Dat u een positieve werksfeer op de agenda zet, is een eerste sleutel die het proces van samenwerken in een vastgelopen team op gang helpt. Maar dat is niet voldoende.

Een tweede voorwaarde is dat u het samen doet. Een leidinggevende start het proces en introduceert een teamcoach. Deze teamcoach zal om te beginnen het verlangen van de teamleden naar een gezonde werksituatie versterken, of er naar op zoek gaan. Vreemde ogen dwingen en roepen het beste in elke medewerker boven. Vanuit dat verlangen besluit het team vervolgens zelf om aan de slag te gaan. Zelfsturing kan plaatsvinden zodra positief gedrag beloond wordt en negatief gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Uiteindelijk heb je iedereen nodig!

De derde sleutel is dat u het moet volhouden. Het team, de directie en het management worden wellicht ook op de proef gesteld en hebben doorzettingsvermogen nodig. Het gaat immers om een cultuurverandering.

pesten op het werk aanpakken - spreeuwen

Soms is het nodig om eerst stoom af te blazen omdat er te veel geschiedenis in de weg zit. Tegelijk richten de teamcoaches zich op het hier en nu en de toekomst. Je zou dat de vierde sleutel tot succes kunnen noemen.

Contact

Pesten op het werk

Stel niet de problemen centraal maar het doel

Met een teamcoach van Team4Teams kiest u voor een praktische, op ervaringsleren gebaseerde aanpak. De teamcoach ondersteunt medewerkers en leidinggevenden in het hier en nu om zo het hele team mee te kunnen nemen.

Het proces kost tijd, maar het positieve effect werkt direct door tot in de haarvaten van de organisatie. Samen zet u een ongewenste sfeer om in een positieve cultuur waarin medewerkers excelleren en waarin – ook niet onbelangrijk – medewerkers creatiever, flexibeler en samenwerkender de bedrijfsresultaten verbeteren.

Contact