Communicatiestijlen

Het TOM-team ondersteunt teams bij teamontwikkeling

Compusense introduceert in Nederland een goede test voor teamontwikkeling.
Groen en Partners ondersteunt, samen met de teamcoaches van Team4Teams, de opvolging.
Op weg naar een perfect functionerend team, waarin samenwerken energie geeft.

De Team Ontwikkeling Meter (TOM)

De Team Ontwikkeling Meter (TOM) is ontwikkeld en gevalideerd in de Verenigde Staten. In het Nederlands taalgebied wordt de TOM-test geleverd door Compusense. Compusense verzorgt de testen en maakt de resultaten in een rapport inzichtelijk.

logo compusense TOM

De TOM-test kent vier aandachtsgebieden:

  1. Hoe is de samenhang in het team?
  2. Hoe verloopt de communicatie?
  3. Is er duidelijkheid over rollen en taken?
  4. Zijn er duidelijke doelen en voldoende middelen?

De uitslag

De uitslag van een – per team of bedrijf – ingevulde TOM-test wordt besproken door een lid van het TOM-team. Dat kan een organisatieadviseur of directiecoach zijn van Groen en Partners of een teamcoach van Team4Teams

De TOM-test maakt zichtbaar waar een team zich bevindt in zijn ontwikkeling. Zonder samenhang geen goede communicatie, zonder goede communicatie geen duidelijkheid over rollen en taken en zonder deze drie geen goed beeld van doelen en middelen! Er zit volgordelijkheid in teamontwikkeling.

Een plan

Desgewenst maakt het TOM-team een plan voor verdere teamontwikkeling. Bij een team dat al goed functioneert, staat verdere teamgroei centraal. In nieuw gevormde teams (na een reorganisatie) is aandacht voor de teamsamenwerking essentieel. Voor teams die in zwaar weer verkeren, biedt het TOM-team ondersteuning om de lucht te klaren.

In een goed samenwerkend team is elke verandering kinderspel

Aandacht voor de samenwerking in en tussen teams is essentieel voor bijvoorbeeld het goed functioneren van medische zorg in een ziekenhuis of zorginstelling. Minder gedoe, meer aandacht en werkplezier en meer efficiëntie zijn het gevolg. Én minder verloop van personeel.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een praktisch vervolg op de TOM-test:

In praktijk gebracht

De teamcoaches van Team4Teams zorgen voor teamtraining en teamcoaching. Met de Schaal van Samenwerking als leidend instrument gaat het team zelf aan de slag met zijn ontwikkeling. Een leidinggevende doet mee en begeleidt samen met de teamcoach het groeiproces. Voor teamleden die drempels ervaren is aanvullend persoonlijke coaching.

logo Team4Teams

Goede zorg is teamwork. De TOM-teamcoach gaat praktisch aan de slag. De inzet is om te komen tot een gemotiveerd, compleet, goed afgestemd en stabiel team. Dat kan met verschillende werkvormen:

  • Teambuilding zorgt er voor dat de teamleden elkaar beter leren kennen, zorgt voor ontspanning en een betere afstemming.
  • Communiceren met stijl zorgt er voor dat teamleden elkaar beter begrijpen, beter communiceren en hun communicatiestijl afstemmen op die van hun collega’s. Het verzacht verhoudingen en stimuleert onderlinge coaching.
  • Feedback geven en ontvangen versterkt het leervermogen van een team.

Meten is weten

Na een afgesproken periode, meestal twee jaar, wordt de TOM-test herhaald. Waar staat het team nu, hoe ver is het team in zijn ontwikkeling? Zijn er vervolgstappen gewenst? 

Contact Meer achtergronden

Aandacht voor teamontwikkeling heeft veel voordelen. Een goed functionerend team kan veranderingen soepel aan. Leert samen van gemaakte fouten. Ondersteunt bij nieuwe ontwikkelingen proactief. Een goed functionerend team heeft minder verloop en ziekteverzuim. De teamleden raken aan elkaar gehecht en staan voor elkaar klaar. Een goed functionerend team trekt nieuwe, goede medewerkers aan. Want wie wil er nu niet in dit team werken? Een investering waard.

De Schaal van Samenwerking geïntegreerd in het TOM team.