http://Teambuilding%20met%20communicatiestijlen%20is%20ook%20online%20met%20beeldbellen%20mogelijk

Cursus communicatiestijlen

Reviews

Highlights

 • Duur: 2 tot 5 x 2 uur
 • Aantal personen: (minimaal) 2 tot (optimaal) 16
 • Focus: communicatiestijlen herkennen, feedback geven en stijlen gebruiken om aan te sluiten bij collega's en klanten
 • Online en in-company

In de Cursus Communicatiestijlen leren de deelnemers in drie sessies van drie uur de verschillende communicatiestijlen herkennen en er op af te stemmen. Daardoor ontstaat begrip en een goede afstemming in het team. Verstoringen worden bespreekbaar. De cursus kan online, en daarnaast ook (deels) in-company. We maken gebruik van praktische werkvormen; learning by doing.

 

Vraag een offerte aan!

Cursus communicatiestijlen

In de cursus communicatiestijlen gaan we uit van de gedachte dat ieder mens een voorkeur heeft voor een bepaalde communicatiestijl. Zo zijn er vier voorkeurstijlen, doorgaans aangegeven met een kleur:

 • Rood beslist (regisserend) gemakkelijk. Resultaten zijn belangrijk.
  Men kan – als resultaten in gevaar komen – ook dwingend zijn. Door anderen dan regelmatig als dictaat ervaren.
 • Geel probeert graag (motiverend) uit, een kans of vernieuwend idee voor ogen.
  Men kan op een slecht moment ook vluchtig zijn. Het doel heiligt soms de middelen.
 • Voor groen geldt (zorgend) de menselijke maat, men streeft naar stabiliteit.
  Onder druk heeft Groen de neiging om goed te praten. Door anderen soms ervaren als zachte heelmeesters.
 • Blauw denkt graag eerst (onderzoekend) na, het gaat dan om details en feiten.
  Men kan wantrouwend reageren als de druk te hoog wordt. Blijft de druk lang te hoog dan kan men ook kiezen te ontlopen door cynisch te reageren.

Mensen zijn daarbij niet een communicatiestijl, ‘jij bent rood’, maar men gebruikt met goede redenen een voorkeur gedragsstijl. In een goed samenwerkend team zijn alle stijlvoorkeuren nodig, ze vullen elkaar daarin aan. Tijdens de cursus onderzoekt u samen de voorkeur bij elkaar in de setting van de teamsamenwerking. In een online vragenlijst, die u individueel vooraf invult, geeft u uw eigen voorkeur aan en vragen we u ook om de voorkeur van uw collega’s op een goed samenwerkend moment aan te geven. Daarover raakt u tijdens de cursus als vanzelf in gesprek.

Een cursus met uw eigen team ervaren teams als een belangrijk moment. U beloont uw medewerkers ermee, omdat de mate van goed samenwerken toeneemt. Het stelt collega’s in staat om hun communicatie verder op elkaar af te stemmen. Het helpt u om van een team in processtappen een topteam te maken.

Wanneer is een cursus communicatiestijlen een goede keuze?

 • In situaties waarin er weinig tijd per dag vrijgemaakt kan worden voor training.
 • Als een online training de voorkeur heeft, bijvoorbeeld omdat mensen vanuit huis of in verschillende vestigingen werken (buiten Nederland). Waardoor medewerkers de training toch gezamenlijk kunnen ervaren.
 • In situaties waarin budgetten beperkt zijn, een cursus is kosteneffectief, terwijl het niet in kwaliteit inboet.

Er zijn meer mogelijkheden. Kijk dan bij één van de vier gerelateerde programma’s hieronder:

Verwacht u in uw team een diskwalificatie over het volgen van een cursus over communicatie in uw team: ‘dat helpt toch niet’? Dan adviseren wij u eerst een dag Teambuilding met reflectie te volgen. Dit is de eerste stap in de Teamtrainingscyclus. Wij werken dan eerst – op een positieve en op ervaringsleren gebaseerde wijze – aan de bereidheid om intensief samen te werken en een leven lang te leren van elkaar.

Bij deze online versie is een online vragenlijst inbegrepen die de deelnemers vooraf individueel online invullen. Dat doen ze voor zichzelf en met een samenwerkende situatie voor ogen ook voor hun collega’s. Iedere deelnemer ontvangt dus een voorkeurstijl die de deelnemer zelf heeft ingevuld en een uitslag hoe collega’s de deelnemer zien functioneren in een samenwerkende situatie. De uitslag van de vragenlijst wordt alleen met de individuele deelnemer gedeeld. Hij of zij kan de uitslag uiteraard delen met collega’s. De trainers hebben inzage in een samenvatting van de uitslagen om de cursus communicatiestijlen voor te kunnen bereiden. De cursus is praktisch, er zijn veel momenten om ervaringen te delen en ook casussen maken onderdeel uit van de cursus.

Tijdens een live bijeenkomst wordt het team uitgedaagd om samen te werken. Dat kan desgewenst ook online. Over deze samenwerking raakt het team als vanzelf in gesprek. We maken dan onderscheidt tussen directe deelnemers en indirecte deelnemers. Zijn collega’s die eerst willen nadenken over een nieuwe situatie voldoende betrokken? Zijn suggesties gehoord? Is er een brainstorm tot stand gekomen waarin gedachten en ideeën gekoppeld zijn, om zo stap voor stap ‘de puzzel’ in elkaar te kunnen leggen? Hoe zit het met leiderschap? Is iemand opgestaan om de leiding te nemen? Is zijn of haar leiderschap ondersteund? Hoe is het team omgegaan met fouten? Zijn fouten ‘op de man’ gespeeld of heeft het team taakgericht gehandeld? Genoeg gespreksstof, de communicatiestijlen komen allemaal tot hun recht.

Vraag ons gerust om meer informatie over de cursus communicatiestijlen!

De cursus communicatiestijlen is ook in het Engels beschikbaar.

 • Duur: 3 x 3 uur
 • Aantal personen: (minimaal) 2 tot (optimaal) 16
 • Focus: communicatiestijlen herkennen, feedback geven en stijlen gebruiken om aan te sluiten bij collega’s en klanten
 • Online en in-company

Gerelateerde producten